• Aktualności
 • Położenie
 • Historia
 • Galeria
 • Kontakt
 • Archiwum
 • Sprawozdanie z działalności organów Sołectwa Skrzypiec

  Sprawozdanie z działalności Soltysa, Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Skrzypiec za okres od dnia 28.02.2011 r. do dnia 23.11.2012 r.

  Przez cały rok 2011 i 2012, Sołtys wsi Skrzypiec i Przewodnicząca Rady Sołeckiej uczestniczyli we wszystkich sesjach Rady Gminy i zebraniach sołtysów. Sołtys często zabierał głos na sesjach w sprawach nurtujących mieszkańców wioski. Po interwencjach Sołtysa kilkakrotnie zostało wykoszone skrzyżowanie przy drodze powiatowej i wycięte zostały samosiejki wzdłuż drogi powiatowej. Sołtys kilkakrotnie interweniował w Gminie w sprawie usunięcia awarii oświetlenia wioski.

  W roku 2011 w zadaniach funduszu sołeckiego była zaplanowana modernizacja drogi od Pana Hanusiak Jan do skrzyżowania z drogą powiatową Trzebina — Skrzypiec. Inwestycja nie została zrealizowana z powodu braku środków pieniężnych w budżecie gminy.
  8 marca 2011 r. Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka i Sołtys zorganizowali przyjęcie z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Dla kobiet przygotowano poczęstunek i losy z atrakcyjnymi nagrodami.
  W kwietniu 2011 r. Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich i Sołtys uczestniczyli w Stole Wielkanocnym w Trzebinie, na który przygotowano tradycyjne i smaczne potrawy świąteczne.
  W czerwcu 2011 r. Sołtys i członkinie KGW przygotowały „Dzień Chłopa”. Były konkursy, loteria, poczęstunek i wesoła zabawa. We wrześniu uczestniczyliśmy w Dożynkach Gminnych w Lubrzy.
  16 września 2011 r. Sołtys wsi zwołał Zebranie Wiejskie w sprawie ustalenia funduszu sołeckiego na rok 2012.
  W listopadzie odbyło się zebranie Sołtysa i Rady Sołeckiej dotyczące omówienia spraw bieżących sołectwa.
  W grudniu Sołtys wsi Skrzypiec w porozumieniu z Sołtysem wsi Dytmarów, przygotowali i zorganizowali spotkanie dla dzieci i młodzieży z Mikołajem w Kościele Parafialnym. Pieniądze i produkty na paczki dla dzieci zdobyto od wielu sponsorów.
  31 grudnia 2011 r. KGW przygotowało i zorganizowało zabawę sylwestrową.

  W styczniu 2012 r. KGW przygotowało poczęstunek dla dzieci występujących w Jasełkach i dla uczestników spotkania opłatkowego.
  1 marca 2012 r. Sołtys wsi zwołał zebranie Rady Sołeckiej i KGW w sprawie zagospodarowania środków finansowych z Funduszu Antyalkoholowego. Zakupiono mikrofon bezprzewodowy ze wzmacniaczem, stół bilardowy i stół do gry w piłkarzyki dla dzieci i młodzieży spędzających czas w WDK i kuchenkę mikrofalową.
  W miesiącach styczeń, luty przeprowadzono gruntowny remont toalet WDK i pomalowano korytarze na parterze.
  10 marca 2012 r. odbyło się spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Kobiet. Tradycyjnie już przygotowano poczęstunek dla kobiet, a mężczyźni zorganizowali fanty i prezenty.
  1 kwietnia członkienie KGW uczestniczyły w Stole Wielkanocnym w Prężynce, gdzie zdobyły 3 miejsce za tradycyjne potrawy świąteczne i pięknie udekorowany stół.
  26 maja 2012 r. Sołtys wsi, chętni mężczyźni i KGW przygotowali i zorganizowali miłe spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Chłopa.
  W czerwcu Sołtys uczestniczył w spotkaniu sołtysów w Trzebinie i Lubrzy.
  W lipcu wyczyszczono rowy melioracyjne na terenie łąkowym. Naprawiono przepust — mostek pod lasem oraz naprawiono przepust obok posesji Państwa Cibis.
  Wykoszono pobocze drogi Dytmarów — Skrzypiec i pobocze wzdłuż drogi powiatowej do Prudnika.
  Po interwencji mieszkańców i z inicjatywy sołtysa, okok nowych działek budowlanych na terenie wioski, zamontowano tablice informacyjne o zakazie wysypywania śmieci, gruzu i traw na terenie dawnej młynówki.
  Po pustoszącej pola i działki nawałnicy — gradobicia, sołtys sporządził listę osób poszkodowanych żywiołem. Dostarczył ją do urzędu Gminy w celu ustalenia odszkodowania dla rolników za poniesione straty w uprawach.
  Z inicjatywy Sołtysa odnowiono elewację zewnętrzną WDK.
  W sierpniu członkinie KGW plotły wieniec dożynkowy na Dożynki Gminne w Laskowicach. Za koronę dożynkową zdobyliśmy wyróżnienie.
  25 września Sołtys zwołał zebranie Wiejskie dotyczące uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2013 r.
  We wrześniu i październiku zmodernizowano drogę gminną od posesji Państwa Hanusiak do skrzyżowania z drogą powiatową Trzebina — Skrzypiec.
  Od sierpnia 2012 r. istnieje strona internetowa Sołectwa Skrzypiec zaprojektowana, wykonana i aktualizowana przez mieszkańców wsi.
  Serdecznie dziękuję kilku członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, Radzie Sołeckiej i wszystkim mieszkańcom wioski za bardzo dobrą i skuteczną współpracę.

  Sołtys wsi Skrzypiec
  Marek Mikołajczyk

  Dodano: 26 listopada 2012 r.

  [Rozmiar: 166820 bajtów  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  2012-2017
  Projekt i wykonanie: MW - numbat.