• Aktualności
 • Położenie
 • Historia
 • Galeria
 • Kontakt
 • Archiwum
 • Apel do mieszkańców Gminy Lubrza o odśnieżanie chodników

  Wójt Gminy Lubrza zwraca się z apelem do właścicieli, dzierżawców i zarządców nieruchomości oraz do mieszkańców Gminy Lubrza o systematyczne odśnieżanie chodników, ulic, placów, dróg osiedlowych, odśnieżanie dachów z nadmiaru śniegu, usuwanie zwisających sopli Iodowych oraz nawisów śniegowych.

  Przypominamy: Za uprzątnięcie błota, piachu, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, niezależnie, czy to jest nieruchomość gruntowa czy budynek odpowiada właściciele tych nieruchomości (tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną oraz inne podmioty władające nieruchomością). Obowiązek taki na w/w właścicieli nakłada ustawa z 13 września I 996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

  Śnieg podczas odśnieżanie należy usuwać z chodników i gromadzić w postaci niewielkich wałów przy krawężnikach w taki sposób, aby nie zasłaniać widoczności kierującym pojazdami. Dodatkowo w uformowanych wałach mają być przewidziane przejścia dla pieszych, a zgromadzony w wale śnieg nie może powodować zawężenia chodnika do szerokości mniejszej niż 1 metr.

  Dodano: 02 grudnia 2013 r.  [Rozmiar: 166820 bajtów

  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  2012-2017
  Projekt i wykonanie: MW - numbat.