• Aktualności
 • PołoĹźenie
 • Historia
 • Galeria
 • Kontakt
 • Archiwum
 • Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

  Od 17 lutego 2014 r. rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

  Jak uzyskać dotację w kwocie 5 000 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków?

  Dofinansowanie będzie udzielane tylko dla inwestycji zrealizowanych w budownictwie mieszkaniowym wytwarzającym ścieki bytowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

  Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń przez zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla obiektów budowlanych (budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego) zlokalizowanych na terenie Gminy Lubrza, z jednoczesnym zlikwidowaniem zbiorników bezodpływowych funkcjonujących jako szambo w przypadku ich występowania.

  Dofinansowaniu nie podlegają:
  1) przedsięwzięcia zrealizowane przed wejściem w życie niniejszego regulaminu związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
  2) koszty projektu budowlanego,
  3) koszty uzyskania wymaganych prawem pozwoleń,
  4) koszty nadzoru budowlanego,
  5) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków,
  6) koszty robót wykonanych we własnym zakresie,
  7) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

  Więcej na:
  www.lubrza.opole.pl

  Dodano: 18 lutego 2014 r.


  Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

  [Rozmiar: 166820 bajtów

  Wszelkie prawa zastrzeĹźone.
  2012-2021
  Projekt i wykonanie: MW - numbat.