• Aktualności
 • Położenie
 • Historia
 • Galeria
 • Kontakt
 • Archiwum
 • Ważne zmiany w gospodarce odpadami!

  Z dniem 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy. W myśl ustawy w dniu 22 marca 2013 roku Rada Gminy w Lubrzy uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza.

  Według nowych zasad to teraz Gmina staje się właścicielem odpadów od gospodarstw zamieszkałych i niezamieszkałych i to ona będzie odbierać odpady od powyższych nieruchomości.

  Nowością też jest sposób naliczania opłaty ustalony przez Radę Gminy w stosownych uchwałach (tj. od mieszkańca zamieszkującego w danym gospodarstwie oraz od zatrudnionych pracowników na nieruchomości niezamieszkałej).

  W przypadku Naszej gminy odpady komunalne są przewożone do Regionalnego Centrum Gospodarowania Odpadami położonego w miejscowości Domaszkowice w Gminie Nysa.

  Za niesegregowanie odpadów ustawa przewiduje możliwość ustalenia wyższej stawki opłaty. I tak właśnie jest w Naszej Gminie:
  –10 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę,
  –22 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustala się stawkę.

  Na terenie Naszej Gminy stosować będziemy następujące kolory worków z przeznaczeniem na poszczególne odpady segregowane:

  NIEBIESKI – z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia,
  ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
  ZIELONY – z przeznaczeniem na szło i opakowania szklane kolorowe,
  BIAŁY – z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne,
  BRĄZOWY – z przeznaczeniem na bioodpady,
  CZARNY – z przeznaczeniem na odpad posortownicze i zmieszane.

  Informacji na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi udziela:
  – telefonicznie Urząd Gminy 77 4074650
  – telefonicznie ZGKiM 77 4375288
  – osobiście w siedzibie ZGKiM
  – poprzez kontakt e–mail zgkim@lubrza.opole.pl

  Dodatkowo dnia 15 maja w godzinach 17–19 w WDK będzie pracownik UG w Lubrzy udzielający pomocy w wypełnianiu deklaracji

  Więcej informacji na:
  www.lubrza.opole.pl

  Dodano: 14 maja 2013 r.


  [Rozmiar: 166820 bajtów

  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  2012-2017
  Projekt i wykonanie: MW - numbat.